Kategorie

Produkty

Sirup levandulový 500 ml

Sirup levandulový 500 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
114 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Levandulový sirup

Milu­ji levan­du­li ve všech for­mách. Tak mi to neda­lo a muse­li, jsem zku­sit levan­du­lo­vý sirup. Když jsme sirup uva­ři­li popr­vé, tak jsme byli na roz­pa­cích. Není mod­rý nebo jem­ně fial­ko­vý, spíš mědě­ný. Jak to? Pak nám došlo, že je vše při­bar­vo­vá­no. Pro­to­že levan­du­le je mod­ro­fi­a­lo­vá. To nás uklid­ni­lo. Bar­vit se nebu­de!

Když jsme sirup nalé­va­li do lah­ví, uží­va­li jsme si bar­vu a struk­tu­ru (krás­ně řetíz­ku­je). A ta vůně. Ach jo levan­du­lo­vá. Levan­du­lo­vý sirup vám bude skvě­lým pomoc­ní­kem při peče­ní růz­ných dezer­tů, kré­mu, polev. Ze siru­pu vytvo­ří­te vel­mi ori­gi­nál­ní mícha­né nápo­je. A když na vás doleh­ne splín, sta­čí při­čich­nout k láhvi s levan­du­lo­vým siru­pem a je po splí­nech.

Jeden tip pro vás:

Pokud si rádi míchá­te nápo­je, neslaď­te (až na výjim­ky) cuk­rem. Špat­ně se roz­pouš­tí a nápo­je kalí. Zkus­te pou­žít cuk­ro­vý sirup. Nápo­je jsou jem­něj­ší, chut­něj­ší a mají lep­ší kon­zis­ten­ci.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný sirup z kvě­tů levan­du­le v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO, sirup neob­sa­hu­je alko­hol.

Eti­ke­ta
Sirup z levan­du­le — urče­no k ředě­ní vodou. Objem 500 ml. Slo­že­ní: řepný cukr max. 65%, voda, výluh z levan­du­le, kyse­li­na: kyse­li­na cit­ro­no­vá. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Dopo­ru­če­né ředě­ní 1:15. Usa­ze­ni­na či zákal nejsou na záva­du. Před upo­tře­be­ním pro­mí­chej­te!

Produkt přidán do košíku.