Kategorie

Produkty

Zavařenina maliny s muškátovým oříškem 190 g

Zavařenina maliny s muškátovým oříškem 190 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
105 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Mali­no­vá zava­ře­ni­na je jak pro malé tak vel­ké milov­ní­ky malin. V kaž­dé sklen­ce této zava­ře­ni­ny je spous­ty malin, kte­ré se skvě­le dopl­ňu­jí s vůní mušká­to­vé­ho oříš­ku a ucho­vá­va­jí nám kou­sek léta nejen pro zim­ní dny.

Mali­no­vá zava­ře­ni­na se hodí nejen na křu­pa­vé peči­vo, ale též na pro­ma­zá­ní piš­ko­tů, dor­tů, cuk­ro­ví, lívan­ců, pala­či­nek. Má kon­zis­ten­ci, kte­rou může­me pou­žít tře­ba ke zmrz­li­ně nebo jogurt se šle­hač­kou.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ná mali­no­vá zava­ře­ni­na s mušká­to­vým oříš­kem v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta:
Mali­ny s mušká­to­vým oříš­kem — zpra­co­va­né ovo­ce — zava­ře­ni­na, výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci. Hmot­nost 190 g. Slo­že­ní: mali­ny min. 74%, řepný cukr max. 25%, citru­so­vý pek­tin, mušká­to­vý oří­šek min. 0,05%. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

 

Produkt přidán do košíku.