Kategorie

Produkty

Pesto mandle s bazalkou 170 g

Pesto mandle s bazalkou 170 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
152 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Man­dlo­vé pes­to, jak už název napo­ví­dá, je ze spous­ty mand­lí. Man­dlo­vé pes­to je jem­né chu­ti, dalo by se říci dám­ské. Jak ochut­ná, milov­ník mand­lí ocit­ne se v man­dlo­vém ráji. Man­dlo­vé pes­to je výbor­né k těs­to­vi­nám, nokům, rýži, gri­lo­va­né zele­ni­ně, pří­pad­ně do salá­tu. Své uplat­ně­ní najde při pří­pra­vě ryby, krů­tích plát­ků kdy při zape­če­ní vytvo­ří křu­pa­vou krus­tič­ku.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­né man­dlo­vé pes­to, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku a GMO a lak­tó­zy.

Ume­o­cet je vyrá­běn ze šves­tek ume­boshi. Je to zce­la pří­rod­ní pro­dukt, kte­rý neob­sa­hu­je žád­né che­mic­ké pří­sa­dy ani bar­vi­va.

Eti­ke­ta:
Man­dlo­vé pes­to s bazalkou — dochu­co­va­cí pas­ta k pří­mé kon­zu­ma­ci. Hmot­nost 170 g. Slo­že­ní: extra panen­ský oli­vo­vý olej, man­dle min. 30% , slu­neč­ni­co­vý olej, bazalka min 12%, ume­o­cet, cit­ro­no­vá 100% šťá­va. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.