Kategorie

Produkty

Čatní mango 190 g

Čatní mango 190 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
121 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Posled­ní hor­kou novin­kou je řada čat­ní, inter­ně nazý­va­ná Keču­páci. Lze je tak­to i dohle­dat na www.kecupaci.cz.

Jinak je řadí­me ke stu­de­ným omáč­kám. Pro toho, kdo má rád netra­dič­ní a zají­ma­vé chu­tě tře­ba při gri­lo­vá­ní, pro toho jsou naši keču­páci jako stvo­ře­ní. Vel­mi snad­né a navíc pře­kva­pi­vé pou­ži­tí je i jin­de, tře­ba v kom­bi­na­ci s rýží, či luš­tě­ni­na­mi. Jako dip se hodí vel­mi uni­ver­zál­ně a zále­ží jen na fan­ta­zii.

Abychom tyto zdra­vé omáč­ky při­blí­ži­li i dětem, pomohl nám náš gra­fik s vese­lý­mi postavičkami/tvářemi, kte­ré bude­me i nadá­le pou­ží­vat a roz­ši­řo­vat. Vznik­ne tak uni­kát­ní řada, kte­rá by se moh­la líbit a chut­nat širo­ké šká­le jed­lí­ků.

Man­gáč se nabí­zí spí­še k asij­ské kuchy­ni, loso­so­vi­tým rybám, kuře­ti, gri­lo­va­ným bur­grům (vege i neve­ge) v kom­bi­na­ci s majoné­zou nebo i kla­sik cizr­no­vé kari a všu­de kde se pou­ží­va­jí koře­ní typu masa­la.

Eti­ke­ta

Man­go­vé čat­ní — dochu­co­va­cí stu­de­ná omáč­ka k pří­mé kon­zu­ma­ci i tepel­né­mu zpra­co­vá­ní. Obsah 190 g. Slo­že­ní: man­go min. 73%, třti­no­vý cukr, 100% cit­ron. šťá­va vin­ný ocet bílý (obsa­hu­je siři­či­ta­ny), 100% pome­ran­čo­vá šťá­va, kar­da­mon, zázvor, muškát. oří­šek, moř­ská sůl. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Maxi­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.