Kategorie

Produkty

Sirup mátový 500 ml

Sirup mátový 500 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
114 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Mátový sirup

Tra­dič­ní cuk­ro­vý máto­vý sirup je výbor­ný v par­ném létě jako osvě­žu­jí­cí nápoj s ledem, limet­kou a pár líst­ky máty. Může­me při­sla­dit tzv. Maroc­ký čaj, kte­rý je z máty. Máto­vý sirup nám bude plat­ným pomoc­ní­kem i v sych­ra­vém obdo­bí do růz­ných čajů. Své uplat­ně­ní nalez­ne jako pole­va na dezer­ty, pudin­ky, krémy. Fan­ta­zii a chu­ti se meze nekla­dou.

Jeden tip pro vás:

Pokud si rádi míchá­te nápo­je, neslaď­te (až na výjim­ky) cuk­rem. Špat­ně se roz­pouš­tí a nápo­je kalí. Zkus­te pou­žít cuk­ro­vý sirup. Nápo­je jsou jem­něj­ší, chut­něj­ší a mají lep­ší kon­zis­ten­ci.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný sirup z lis­tů máty v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO, sirup neob­sa­hu­je alko­hol.

Eti­ke­ta
Sirup z máty — urče­no k ředě­ní vodou. Objem 500 ml. Slo­že­ní: řepný cukr max. 65%, voda, výluh z máty, kyse­li­na: kyse­li­na cit­ro­no­vá. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na nae­ti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Dopo­ru­če­né ředě­ní 1:15. Usa­ze­ni­na či zákal nejsou na záva­du. Před upo­tře­be­ním pro­mí­chej­te!

Produkt přidán do košíku.