Kategorie

Produkty

Sirup meduňkový 500 ml

Sirup meduňkový 500 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
114 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Meduňkový sirup

Jem­né aro­ma citru­sů a leh­ká svě­ží chuť léta, krás­né zla­ta­vé bar­vy se skrý­vá v láhvi meduň­ko­vé­ho siru­pu. Ško­da, že není úpl­ně pod­chy­ce­na čer­stvá vůně meduň­ky. Milu­ji tu vůni a po kaž­dé když jdu na zahra­du tak si ji “musím” užít. A o ten­to pro­ži­tek se s Vámi chci podě­lit, pro­střed­nic­tvím naše­ho meduň­ko­vé­ho siru­pu.

At´ bla­ho­dár­ně půso­bí na vaši duši. Pře­ji vám, pro­cí­tit tu ener­gii a vůni vždy, když si půjde­te při­sla­dit čaj nebo “drink”. Jem­ný nádech citru­sů pěk­ně pasu­je na růz­né dezer­ty, kaše, apod.

Jeden tip pro vás:

Pokud si rádi míchá­te nápo­je, neslaď­te (až na výjim­ky) cuk­rem. Špat­ně se roz­pouš­tí a nápo­je kalí. Zkus­te pou­žít cuk­ro­vý sirup. Nápo­je jsou jem­něj­ší, chut­něj­ší a mají lep­ší kon­zis­ten­ci.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný sirup z lis­tů meduň­ky v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO, sirup neob­sa­hu­je alko­hol.

Eti­ke­ta:
Sirup z meduň­ky — urče­no k ředě­ní vodou. Objem 500 ml. Slo­že­ní: řepný cukr max. 65%, voda, výluh z meduň­ky, kyse­li­na: kyse­li­na cit­ro­no­vá. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Dopo­ru­če­né ředě­ní 1:15. Usa­ze­ni­na či zákal nejsou na záva­du. Před upo­tře­be­ním pro­mí­chej­te!

Produkt přidán do košíku.