Kategorie

Produkty

Pasta chilli habanero z červených habanero 170 g

Pasta chilli habanero z červených habanero 170 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
231 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Pasta z červených chilli habanero se sušenými rajčaty

V kom­bi­na­ci se suše­ný­mi raj­ča­ty je výbor­ným spo­leč­ní­kem při sto­lo­vá­ní. Kaž­dé­mu kdo má rád zají­ma­vou a pikant­ní chuť. Tato pas­ta Vás vždy pře­kva­pí svo­jí chu­tí a kom­bi­na­cí a s čím ji může­me pou­ží­vat. Může­me ji při­mí­chat do rýže, těs­to­vin, kusku­su, pohan­ky. Dále je výbor­ná do jem­ných kré­mo­vých polé­vek, kte­rým dodá pří­jem­ně hře­ji­vou chuť a bar­vu. Pro maso­žrou­ty k stea­kům, pří­rod­ním plát­kům nebo může­me při­mí­chat do šťá­vy, omáč­ky, gulá­še apod. Při pose­ze­ní u sklen­ky k sýrům nebo jen tak na baget­ku. Kom­bi­na­cí se dá vymys­let mno­ho. Fan­ta­zii se meze nekla­dou. Pas­ta z čer­ve­ných chil­li Haba­ne­ro je krás­ná a chu­ťo­vě lahod­ně zahří­va­cí. Kdo ji ochut­ná, ihned se do ní zami­lu­je, tak jako já :).

Pas­ta je slo­že­ná s pří­rod­ních suro­vin, tak­že zdra­vé ” pále­ní a žha­ve­ní”.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ná pas­ta z čer­ve­ných chil­li haba­ne­ro, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku a GMO a lak­tó­zy.

Eti­ke­ta
Pas­ta z čer­ve­ných chil­li papri­ček haba­ne­ro — dochu­co­va­cí výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci i tepel­né­mu zpra­co­vá­ní. Slo­že­ní: oli­vo­vý extra panen­ský olej, suše­ná sole­ná raj­ča­ta min. 27%, moř­ská sůl max. 3,2%, čer­ve­né chil­li paprič­ky haba­ne­ro min. 19%, 100% cit­ro­no­vá šťá­va, bazalka v růz­ném pomě­ru. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce při tep­lo­tě do +25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku.

Hmot­nost 170 g.

Obsa­hu­je — 19% chil­li Haba­ne­ro — Střed­ně páli­vé!

Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.