Kategorie

Produkty

Peperoncino koření 100 g
Peperoncino koření 100 g
Novinka

Peperoncino koření 100 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
109 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Neby­lo vám někdy líto, že suše­nou papri­ku u nás roze­zná­vá­me jenom slad­kou a páli­vou? A kde jsou všech­ny ostat­ní chu­tě? Tohle Ita­ly napadlo už před dob­rý­mi 500 lety. Sezná­mi­li se totiž se spous­tou dru­hů vlast­ně hned po obje­ve­ní Ame­ri­ky. A tak tam vznik­la domá­cí výro­ba vlast­ních papri­ko­vých smě­sí. Najde­te v nich slad­kou kapií, ovoc­né tóny jala­pe­ňo, i pikant­nost habaňe­ro. Neda­lo nám, abychom ze čtyř dru­hů nena­mí­cha­li také domá­cí, spe­ci­ál­ní čes­kou směs. A pod­le reak­cí se poved­la.

Před­stav­te si ji jako jem­ně pikant­ní a chu­ťo­vě boha­tou suše­nou papri­ku (drce­nou, ne mle­tou). Kaž­dý Ital vám řek­ne, že tako­vé špage­ty aglio olio, salát pan­za­nel­la, polév­ka mine­stro­ne, nebo dokon­ce vět­ši­na dru­hů piz­zy není “gusto per­fet­to” bez – Pepe­ron­ci­no. Což je ital­sky něco jako “papri­ko­vi­na”. Zkus­te nahra­dit mle­tou papri­ku ze super­mar­ke­tu Pepe­ron­ci­nem i v tra­dič­ních čes­kých vep­řo­vých nud­lič­kách na česne­ku nebo ját­rech na cibul­ce a začnou se dít věci!

Pepe­ron­ci­no při­dá k pou­hé­mu papri­ko­vé­mu pod­tó­nu najed­nou celou šká­lu dal­ších chu­ťo­vých barev. A jak už to s naši­mi výrob­ky bývá, urči­tě vás napad­ne spous­ta nových mož­nos­tí. Maso­vý vývar s Pepe­ron­ci­nem? Nádiv­ka plně­ných paprik s Pepe­ron­ci­nem? Raj­ská s Pepe­ron­ci­nem?

Jsme si jis­tí, že vám naše čtyř­ná­sob­ně papri­ko­vá směs vnuk­ne spous­tu nových nápa­dů!

Eti­ke­ta

Suše­ná směs pepe­ron­ci­no — dochu­co­va­dlo k pří­mé­mu pou­ži­tí i k tepel­né úpra­vě. Hmot­nost — 100 g. Slo­že­ní: papri­ka čer­ve­ná, chil­li, suše­ný česnek, libe­ček, roz­ma­rýn, petr­žel nať. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v suchu. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 90 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.