Kategorie

Produkty

Pesto dýně semeno s dýňovým olejem 170 g

Pesto dýně semeno s dýňovým olejem 170 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
152 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Pesto z dýňových semínek a s dýňovým olejem

Má vel­mi inten­ziv­ní chuť a vůni po pra­že­ných semín­kách. Pro svou výraz­nou chuť se pes­to z dýňo­vých semí­nek hodí do polé­vek, poma­zá­nek, růz­ných rýžo­vých pokr­mů typu rizo­to. Dále i při gri­lo­vá­ní ryb např. pstru­ha nebo růz­ných mas, na pří­rod­ní říz­ky a podob­ně. Pro vege­ta­ri­á­ny ores­to­vat s tofu, tem­phem, kusku­sem, pohan­kou apod. Kaž­dý pod­le své fan­ta­zie jak  maso­žrou­ti, vege­ta­ri­á­ny, vega­ni.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­né pes­to z dýňo­vých semí­nek v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku a GMO.

Ume­o­cet je vyrá­běn ze šves­tek ume­boshi. Je to zce­la pří­rod­ní pro­dukt, kte­rý neob­sa­hu­je žád­né che­mic­ké pří­sa­dy ani bar­vi­va.

Eti­ke­ta:

Pes­to z dýňo­vých semí­nek a s dýňo­vým ole­jem — dochu­co­va­cí pas­ta k pří­mé kon­zu­ma­ci. Hmot­nost 170 g. Slo­že­ní: dýňo­vé semín­ko min. 31%, slu­neč­ni­co­vý olej, extra panen­ský oli­vo­vý olej, dýňo­vý extra panen­ský nefil­tro­va­ný olej min. 6%, ume­o­cet, cit­ro­no­vá 100% šťá­va, lně­né semín­ko, ore­ga­no, meduň­ka (byli­ny v růz­ném pomě­ru). Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.