Kategorie

Produkty

Pesto medvědí česnek se slunečnicí 170 g

Pesto medvědí česnek se slunečnicí 170 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
152 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Pesto z medvědího česneku

Pes­to z med­vě­dí­ho česne­ku jak už je uve­de­no v názvu, obsa­hu­je úžas­nou bylin­ku med­vě­dí česnek. Med­vě­di si tuto bylin­ku oblí­bi­li po zim­ním spán­ku, aby pro­čis­ti­li zaží­va­cí trakt a zís­ka­li sílu do násle­du­jí­cích dní. Tato jar­ní byli­na voní jem­ně po česne­ku a pří­mo vybí­zí si na ní pochut­nat.

Pes­to z med­vě­dí­ho česne­ku může­me pou­žít kla­sic­ky do těs­to­vin, nicmé­ně najde uplat­ně­ní tře­ba do polé­vek, salá­tů, nádi­vek nebo k potře­ní roz­pe­če­né­ho peči­va nebo tře­ba k sýru či klo­bás­ce… Vel­kou deli­ka­te­sou je kom­bi­na­ce s pstru­hem, a když není pstruh tak tře­ba na plá­tek drů­be­ží­ho nebo vep­řo­vé­ho masa.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­né pes­to z med­vě­dí­ho česne­ku je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku a GMO.

Ume­o­cet je vyrá­běn ze šves­tek ume­boshi. Je to zce­la pří­rod­ní pro­dukt, kte­rý neob­sa­hu­je žád­né che­mic­ké pří­sa­dy ani bar­vi­va.

Eti­ke­ta:
Pes­to z med­vě­dí­ho česne­ku se slu­neč­ni­co­vý­mi seme­ny — dochu­co­va­cí pas­ta k pří­mé kon­zu­ma­ci. Hmot­nost 170 g. Slo­že­ní: extra panen­ský oli­vo­vý olej, med­vě­dí česnek min 27%, slu­neč­ni­co­vý olej, slu­neč­ni­co­vé seme­no min. 15%, ume­o­cet, cit­ro­no­vá 100% šťá­va. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.