Kategorie

Produkty

Pesto pistácie s chilli 100 g

Pesto pistácie s chilli 100 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
163 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Pistáciové pesto s chilli bhut jolkia

Pistá­ci­o­vé pes­to je pro milov­ní­ky pistá­ci­o­vých oříš­ku s pří­chu­tí sla­ně – pikant­ní. Pistá­ci­o­vé pes­to může­me pou­žít pro rych­lé „vaře­ní těs­to­vin“. Smí­chá­me s čer­s­tvě uva­ře­nou pas­tou a podá­vá­me. Je pikant­něj­ší a výraz­něj­ší chu­ti tak už nemu­sí­me nic jiné­ho při­dá­vat.

Dále nalez­ne uplat­ně­ní v kom­bi­na­ci s noky, gri­lo­va­nou zele­ni­nou nebo při­mí­chá­me do kusku­su, rizo­ta. Fan­ta­zii se meze nekla­dou. Výbor­né je s roz­pe­če­nou baget­kou tře­ba k sýrům. Pistá­ci­o­vé pes­to se uplat­ní i v slad­ké kuchy­ni, tře­ba na potře­ní závi­nu z lis­to­vé­ho těs­ta v kom­bi­na­ci se super slad­kou nápl­ní např. šves­tek, mand­lí, jablek. Tvoř­te, vař­te, hraj­te si!

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­né pistá­ci­o­vé pes­to v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy a GMO.

Ume­o­cet je vyrá­běn ze šves­tek ume­boshi. Je to zce­la pří­rod­ní pro­dukt, kte­rý neob­sa­hu­je žád­né che­mic­ké pří­sa­dy ani bar­vi­va.

Eti­ke­ta:
Pistá­ci­o­vé pes­to s jem­ný­mi chil­li bhut jolo­kia. Hmot­nost 100 g. Slo­že­ní: pistá­cie min. 43%, oli­vo­vý olej, slu­neč­ni­co­vý olej, ume­o­cet, cit­ro­no­vá 100% šťá­va, chil­li bhut jolo­kia. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.