Kategorie

Produkty

Sirup šípkový ze šípků s rumem 500 ml

Sirup šípkový ze šípků s rumem 500 ml

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
114 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Šípkový sirup s rumem

Šíp­ko­vý sirup s rumem má nád­her­nou tem­ně oran­žo­vou bar­vu, kte­rá se pojí s jem­ný­mi tóny šíp­ku a je zavr­še­na lehoun­kým náde­chem rumo­vým aro­ma. Když jsem sirup popr­vé ochut­na­la, evo­ko­val ve mně chuť vánoc. Výsled­ná chuť souzní prá­vě s tím­to obdo­bím. Šíp­ko­vý sirup je pří­jem­ným pří­te­lem do nepo­ho­dy, ať už zimou pras­ka­jí tabul­ky v oknech, melu­zí­na kví­lí v komí­ně a prud­ký sever­ní liják biču­je naši stře­chu.

Vhod­ný “k čaji o páte”  k při­sla­ze­ní nebo jako pole­va tře­ba na bábov­ku nebo jiný dezert. Lahod­ný je v růz­ných kré­mech s ovo­cem. Vykouz­lit může­te růz­né mícha­né nápo­je. Opět je to o fan­ta­zii a chu­ti kaž­dé­ho.

Jeden tip pro vás:

Pokud si rádi míchá­te nápo­je, neslaď­te (až na výjim­ky) cuk­rem. Špat­ně se roz­pouš­tí a nápo­je kalí. Zkus­te pou­žít cuk­ro­vý sirup. Nápo­je jsou jem­něj­ší, chut­něj­ší a mají lep­ší kon­zis­ten­ci.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ný sirup ze šíp­ků v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO, sirup obsa­hu­je max 1% alko­ho­lu.

Eti­ke­ta
Sirup ze šíp­ku s rumem — urče­no k ředě­ní vodou. Objem 500 ml. Slo­že­ní: řepný cukr, voda, šípek odšťav­ně­ný min. 4%, rum hně­dý třti­no­vá min. 1,6% (obsah výsled­né­ho alko­ho­lu max 1%), kyse­li­na: kyse­li­na cit­ro­no­vá. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Dopo­ru­če­né ředě­ní 1:10. Usa­ze­ni­na či zákal nejsou na záva­du. Před upo­tře­be­ním pro­mí­chej­te!

Produkt přidán do košíku.