Kategorie

Produkty

Zavařenina švestky s portským vínem 220 g

Zavařenina švestky s portským vínem 220 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
105 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Nád­her­ně mod­ré a šťav­na­té šves­tič­ky si zaslou­ží zpra­co­vat a vytvo­řit z nich pochout­ku. Při­pra­vi­li jsme Vám voňa­vou slad­ce deli­kát­ní – švest­ko­vou zava­ře­ni­nu. Švest­ko­vá zava­ře­ni­na nám slou­ží jako záso­bár­na ener­gie v zim­ních měsí­cích. Už naši před­ko­vé zna­li švest­ky a byly pro ně v jaké­ko­liv for­mě cen­nou potra­vi­nou.

Švest­ko­vou zava­ře­ni­nu může­me pou­žít jako náplň linec­ké­ho koláč­ku ane­bo do rych­lé­ho dro­ben­ko­vé­ho kolá­če. Je výbor­ná k bram­bo­ro­vým plac­kám, do jogur­tu nebo ji může­me pou­žít jako omáč­ku ke zvě­ři­ně, kach­ně nebo k jem­né­mu a chut­né­mu masu. Náram­ně pasu­je k výraz­ným sýrům např. Gor­gon­zo­la, Roque­fort.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­ná švest­ko­vá zava­ře­ni­na s port­ským vínem Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta:
Švest­ky s port­ským vínem — zpra­co­va­né ovo­ce — zava­ře­ni­na, výro­bek k pří­mé kon­zu­ma­ci. Hmmot­nost 220 g. Slo­že­ní: švest­ky min. 49%, řepný cukr max. 45%, port­ské víno ruby polo­su­ché (pou­ži­to min. 5%), citru­so­vý pek­tin, směs koře­ní, kyse­li­na: kyse­li­na cit­ro­no­vá. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 14 dní. Mini­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na dně výrob­ku. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR.

Produkt přidán do košíku.