Kategorie

Produkty

Čatní švestka 190 g

Čatní švestka 190 g

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
121 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Švest­ko­vé čat­ní má sil­ně ovoc­nou chuť a je fan­tas­tic­kou ingre­di­en­cí v naší kuchy­ni. Je vyrá­bě­no ze sla­ďouč­kých čes­kých šves­tek.

Tato omáč­ka je pikant­ně ochu­ce­ná koře­ním a výteč­ně dopl­ňu­je pře­de­vším masi­té pokr­my, ať už res­to­va­né, peče­né či duše­né. Masa spí­še tuč­něj­ší z drů­be­že např. kach­na. Prá­vě ke kach­ně je výbor­né jako pří­lo­ha v kom­bi­na­ci s gri­lo­va­ný­mi jabl­ky. Též chut­ná i k tra­dič­ním bram­bo­ro­vým plac­kám. Švest­ko­vým čat­ním lze zvý­raz­nit chuť i gri­lo­va­né­ho sýra.

Ruč­ně a šetr­ně vyrá­bě­né švest­ko­vé čat­ní v Čechách, je bez che­mic­kých kon­zer­van­tů, aro­mat, lep­ku, lak­tó­zy, oře­chů a GMO.

Eti­ke­ta:
Švest­ko­vé čat­ní — dochu­co­va­cí stu­de­ná omáč­ka k pří­mé kon­zu­ma­ci i tepel­né­mu zpra­co­vá­ní. Hmot­nost 190 g. Slo­že­ní: švest­ky min. 79%, třti­no­vý cukr max. 9%, vin­ný ocet čer­ve­ný (obsa­hu­je siři­či­ta­ny), zázvor, bio cit­ron, chil­li paprič­ky haba­ne­ro, moř­ská sůl, směs koře­ní. Skla­duj­te mimo pří­mé slun­ce do 25 °C a po ote­vře­ní v chlad­nič­ce. Po ote­vře­ní zkon­zu­muj­te do 30 dní. Maxi­mál­ní trvan­li­vost do: uve­de­na na eti­ke­tě. Výro­bek je šetr­ně paste­ro­ván. Vyro­be­no v ČR. Mír­ně páli­vé!

 

Produkt přidán do košíku.