Kategorie

Produkty

Grilovací balíček — Basic
Grilovací balíček — Basic
Akce
Sleva 10%

Grilovací balíček — Basic

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
728 Kč s DPH
809 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Co při sezóně grilování určitě v kuchyni nesmí chybět?

Sesta­vi­li jsme pro Vás gri­lo­va­cí balíč­ky s pro­duk­ty, kte­ré Vám budou při pří­pra­vě masa, sýrů i zele­ni­ny per­fekt­ním pomoc­ní­kem a pozved­nou chu­tě pokr­mů ješ­tě o level výš.

Basic grilovací balíček

Basic balí­ček je sku­teč­ný základ gri­lo­va­cí sezó­ny a najde­te v něm níže zmí­ně­né pro­duk­ty + bylin­ko­vou sůl jako dárek.

Vše za zvý­hod­ně­nou cenu a poš­tov­né zdar­ma.

A jak vybrané produkty nejlépe použít?

Kečup jemný 500 ml

Raj­ča­to­vý kečup může­me pou­žít k dochu­ce­ní polé­vek, ragú, omá­ček, těs­to­vin. Nebo jen tak zaml­sat k sýru, gri­lo­va­né­mu, duše­né­mu, peče­né­mu masíč­ku, zele­ni­ně, tofu, klo­bás­kám do sva­čin­ky pro­máz­nout křu­pa­vou hous­tič­ku atd.
Kečup není zahuš­ťo­va­ný škro­by a jiný­mi zahuš­ťo­va­dly!

Čatní z brusinek 190 g

Bru­si­no­vé čat­ní je vhod­né pro dopl­ně­ní zvě­ři­ny nebo hově­zí­ho, ale je také výbor­né k paš­ti­kám nebo sýrům. Pou­žít ho lze i k pala­čin­kám a lívan­cům.

Čatní z červené cibule 190 g

Výbor­ně dopl­ní jehně­čí, sko­po­vé a zvě­ři­nu. Kaž­dý den jej může­te pou­žít ke všem dru­hům uze­ni­ny, bur­ge­rům. Obzvláš­tě je chut­né na topin­kách a k sýru. Jeli­kož cibu­le pat­ří k základ­ním suro­vi­nám při vaře­ní, tak všu­de kde pou­ží­vá­te cibu­li, může­te s ním dochu­tit, pod­trh­nout, vylep­šit chuť dané­ho jíd­la nebo chu­ťov­ky. Nedej­te se zmást neob­vyk­los­tí suro­vi­ny je to výji­meč­ně dob­rá a deli­kát­ní kom­bi­na­ce ost­ré a osvě­žu­jí­cí chu­ti.

Pasta ze zelených chilli jalapeno 100 g

Pas­ta je skvě­lým doplň­kem kaž­dé­mu, kdo má rád zají­ma­vou a pikant­ní chuť. Může­me ji při­mí­chat do rýže, těs­to­vin, kusku­su, pohan­ky.
Skvě­lá je ke stea­kům, pří­rod­ním plát­kům, k sýrům nebo jen tak na baget­ku. Střed­ně páli­vé!

Pesto z bazalky 100 g

Bazalka pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší bylin­ky stře­do­moř­ské kuchy­ně. Pes­to se výbor­ně hodí k masu. Tak­též je výbor­né i na topin­ky, jed­no­hub­ky, brus­chet­ty, tous­ty jako poma­zán­ka.

Pesto ze sušených rajčat 100 g

Pes­to ze suše­ných raj­čat San Mar­za­no je vari­a­ce na tra­dič­ní bazalko­vé téma. Skvě­lé pro­po­je­ní sla­no – slad­ké chu­ti je abso­lut­ně báječ­né a deli­kát­ní. Při gri­lo­vá­ní vám bude báječ­ným pomoc­ní­kem při naklá­dá­ní masa!

Mohlo by vás také zajímat:

Gri­lo­va­cí balí­ček – Exo­tic

 

Produkt přidán do košíku.