Kategorie

Produkty

Grilovací balíček — Exotic
Grilovací balíček — Exotic
Akce
Sleva 10%

Grilovací balíček — Exotic

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
662 Kč s DPH
736 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Co při sezóně grilování určitě v kuchyni nesmí chybět?

Sesta­vi­li jsme pro Vás gri­lo­va­cí balíč­ky s pro­duk­ty, kte­ré Vám budou při pří­pra­vě masa, sýrů i zele­ni­ny per­fekt­ním pomoc­ní­kem a pozved­nou chu­tě pokr­mů ješ­tě o level výš.

Grilovací balíček Exotic

Exo­tic gri­lo­va­cí balí­ček je sesta­ven pro milov­ní­ky netra­dič­ních, pře­kva­pi­vých, zají­ma­vých chu­tí a najde­te v něm níže zmí­ně­né pro­duk­ty + bylin­ko­vou sůl jako dárek.

Vše za zvý­hod­ně­nou cenu a poš­tov­né zdar­ma.

A jak vybrané produkty nejlépe použít?

Mangáč — čatní z manga 250 ml

Čat­ní z man­ga se skvě­le hodí ke gri­lo­vá­ní, asij­ské kuchy­ni, loso­so­vi­tým rybám, kuře­ti, gri­lo­va­ným bur­grům (vege i neve­ge) v kom­bi­na­ci s majoné­zou nebo i kla­sik cizr­no­vé kari i všu­de kde se pou­ží­va­jí koře­ní typu masa­la.

Pasta z čerstvé kurkumy 100 g

Kur­kumo­vá pas­ta je skvě­lá ingre­di­en­ce na vaře­ní vyro­be­ná z čer­stvé urkumy (ne z práš­ku), ale sta­čí i nama­zat na baget­ku a pochut­ná­te si vel­mi. Vyu­ži­tí je rov­něž pes­t­ré od čer­stvé­ho peči­va po pří­sa­du do řady jídel tep­lé i stu­de­né kuchy­ně. např.: lahod­ná je k sýrům, zele­ni­ně, ale také na gri­lo­va­né pochout­ky.

Pasta ze zelených chilli jalapeno 100 g

Pas­ta je skvě­lým doplň­kem kaž­dé­mu, kdo má rád zají­ma­vou a pikant­ní chuť. Může­me ji při­mí­chat do rýže, těs­to­vin, kusku­su, pohan­ky.
Skvě­lá je ke stea­kům, pří­rod­ním plát­kům, k sýrům nebo jen tak na baget­ku či na dochu­ce­ní polév­ky. Střed­ně páli­vé!

Pesto z libečku se sušenými rajčaty 100 g

V kom­bi­na­ci s raj­ča­ty San Mar­za­no, je to výbor­ný spo­leč­ník ke gri­lo­va­né­mu masu, topin­ce nebo jen tak na čer­s­tvý chléb. Kdo chce, může i kla­sic­ky do těs­to­vin. Moc dob­ré je také tře­ba při­mí­cha­né do rýže, pohan­ky nebo luš­tě­nin.

Pesto z medvědího česneku 100 g

Pes­to z med­vě­dí­ho česne­ku může­me pou­žít kla­sic­ky do těs­to­vin, nicmé­ně najde uplat­ně­ní tře­ba do polé­vek, salá­tů, nádi­vek nebo k potře­ní roz­pe­če­né­ho peči­va nebo tře­ba k sýru či klo­bás­ce… Vel­kou deli­ka­te­sou je kom­bi­na­ce s pstru­hem, a když není pstruh tak tře­ba na plá­tek drů­be­ží­ho nebo vep­řo­vé­ho masa.

Čatní ze švestek 90 g

Tato omáč­ka je pikant­ně ochu­ce­ná koře­ním a výteč­ně dopl­ňu­je pře­de­vším tuč­né masi­té pokr­my, ať už res­to­va­né, peče­né či duše­né. Masa spí­še tuč­něj­ší z drů­be­že např. kach­na. Prá­vě ke kach­ně je výbor­né jako pří­lo­ha v kom­bi­na­ci s gri­lo­va­ný­mi jabl­ky. Též chut­ná i k tra­dič­ním bram­bo­ro­vým plac­kám. Švest­ko­vým čat­ní lze zvý­raz­nit chuť i gri­lo­va­né­ho sýra.

Mohlo by vás také zajímat:

Gri­lo­va­cí balí­ček – Basic

 

Produkt přidán do košíku.