Kategorie

Produkty

Šátečky z tvarohového těsta

Šáteč­ky z tva­ro­ho­vé­ho těs­ta jsou per­fekt­ní pochout­kou pro všech­ny gur­má­ny, vyzkou­šej­te je s naší čer­no­ry­bí­zo­vou zava­ře­ni­nou…

Ve vel­ké míse smí­chej­te polo­hru­bou mou­ku, tva­roh, nakrá­je­né más­lo poko­jo­vé tep­lo­ty a špet­ku soli. Vznik­ne lepi­vé těs­to, kte­ré zabal­te do potra­vi­nář­ské folie a dej­te odpo­či­nout asi na 30 minut do led­ni­ce.

Pak těs­to roz­děl­te na půl a kaž­dou část vyvá­lej­te na ten­kou plac­ku, ze kte­ré vykra­juj­te koleč­ka nebo čtver­ce. Do jejich stře­du dej­te asi lžič­ku rybí­zo­vé zava­ře­ni­ny HD, pak je pře­hně­te, okra­je pev­ně při­tisk­ně­te k sobě, aby zava­ře­ni­na nevy­tek­la a vysklá­dej­te je na plech s pečí­cím papí­rem. 

Kaž­dý šáte­ček potře­te rozšle­ha­ným vajíč­kem a pro­pích­ně­te vid­lič­kou.

Pečte je v pře­dehřá­té trou­bě dozla­to­va na 180 stup­ňů. 

David Kilingr
Podělte se s přáteli

Mohlo by vás zajímat

Produkt přidán do košíku.