Kategorie

Produkty

Těstoviny s krevetami a česnekovým pestem

Moř­ské plo­dy v kom­bi­na­ci s těs­to­vi­na­mi mohou půso­bit poně­kud zvlášt­ně, pokud ale tuto kom­bi­na­ci vyzkou­ší­te dle naše­ho recep­tu a s naším pes­t­em, jis­tě nebu­de­te lito­vat.

Těs­to­vi­ny dej­te vařit do oso­le­né vody. Mezi­tím důklad­ně omyj­te, olou­pej­te a očis­tě­te kre­ve­ty. Je důle­ži­té z kaž­dé kre­ve­ty po naříz­nu­tí vyjmout střív­ko. Při­prav­te si mari­ná­du z ole­je ze suše­ných raj­čat, česne­ko­vé­ho pes­ta, zázvo­ru, soli a pepře. do ní dej­te mari­no­vat kre­ve­ty. Po chví­li dej­te kre­ve­ty sma­žit na pánev, zprud­ka z obou stran. Těs­to­vi­ny slij­te a pro­mí­chej­te je s nase­ka­ný­mi suše­ný­mi raj­ča­ta a ores­to­va­ný­mi kre­ve­ta­mi. Nako­nec kaž­dou por­ci posyp­te nase­ka­nou zele­nou petr­žel­kou. 

Dobrou chuť.

David Kilingr
Podělte se s přáteli

Mohlo by vás zajímat

Produkt přidán do košíku.