Kategorie

Produkty

Kurkumová rýže

Kur­ku­ma, koře­ní pochá­ze­jí­cí z Asie, řadí­me mezi zázvo­ro­vi­té rost­li­ny a stej­ně jakou u zázvo­ru, vyu­ží­vá­me její odde­nek. Zdra­ví pro­spěš­né účin­ky kur­kumy jsou zná­my již tisí­ce let a zmín­ky o nich nalez­ne­me také v pra­sta­rých tex­tech ajur­védy.

Indie, Čína, Thaj­sko či Peru, jsou země, ve kte­rých se bez ní téměř neo­be­jdou. Pojď­me si tedy uká­zat jak ji co nej­lé­pe vyu­žít také v naší kuchy­ni.

Ingre­di­en­ce:

 • 1 hrnek rýže Basma­ti
 • 1 malá cibu­le
 • 1 strou­žek česne­ku
 • 2 lžič­ky Pas­ty z kur­kumy HD
 • 1 lžič­ka mle­té­ho zázvo­ru
 • 4 tobol­ky kar­da­mo­mu
 • ½ kon­zer­vy koko­so­vé­ho mlé­ka
 • sůl
 • čer­ný pepř
 • cit­ro­no­vý šťá­va
 • 1 lží­ce hně­dé­ho cuk­ru
 • 1 lží­ce más­la

V liti­no­vém hrn­ci nebo pán­vi na lží­ci más­la zpěň­te najem­no nase­ka­nou cibu­li a česnek. Rýži důklad­ně pro­plách­ně­te v ced­ní­ku vodou. Při­dej­te ji do hrn­ce k cibu­li a česne­ku a důklad­ně zamí­chej­te. Při­dej­te zázvor, pas­tu z kur­kumy, kar­da­mom, nece­lou lžič­ku soli, lžič­ku cuk­ru a pár kapek cit­ro­no­vé šťá­vy.  Obsah hrn­ce zalij­te koko­so­vým mlé­kem a vodou, tak aby hla­di­na teku­ti­ny byla cca na dva prs­ty nad rýží. Při­klop­te a vař­te do změk­nu­tí rýže.

David Kilingr
Podělte se s přáteli

Mohlo by vás zajímat

Produkt přidán do košíku.