Kategorie

Produkty

Pečená treska

Treska má vel­mi podob­né maso makre­le. Pokud si čas od času rádi dopře­je­te rybu napří­klad k obě­du, pora­dí­me vám jak tres­ku při­pra­vit tak, aby se sta­la oblí­be­nou polož­kou ve vašem jídel­níč­ku.

Tres­ku nakrá­jej­te na jed­not­li­vé por­ce. Omyj­te je a osuš­te papí­ro­vou utěr­kou. Z obou stran rybu osol­te a ope­pře­te. 

Kous­kem más­la vymaž­te zapé­ka­cí mísu, do ní dej­te tres­ku a polo­vi­ny cher­ry raj­čat. Na tres­ku roz­děl­te zby­tek más­la a raj­ča­ta posyp­te solí a troš­kou cuk­ru (zís­ka­jí peče­ním výraz­něj­ší chuť). Nako­nec do zapé­ka­cí mísy dej­te i pár strouž­ků nalo­že­né­ho česne­ku. 

Rybu dej­te péct na cca 15 minut do vyhřá­té trou­by na 180 stup­ňů s funk­cí grill. 

Pak ji podá­vej­te s vaře­ný­mi bram­bo­ra­mi, ale klid­ně i s rýží nebo kusku­sem.

David Kilingr
Podělte se s přáteli

Mohlo by vás zajímat

Produkt přidán do košíku.