Kategorie

Produkty

Polevka z peceneho cesneku

Recep­tů na dobrou polév­ku není nikdy dost. Ochut­nej­te naši spe­ci­ál­ní “česne­kač­ku”…

Nej­pr­ve si upečte česnek. Mě se osvěd­či­la tato meto­da: jed­not­li­vým palič­kám odříz­nu vrch­ní část, kaž­dou poka­pu oli­vo­vým ole­jem a zaba­lím do alo­ba­lu. Tak­to při­pra­ve­né je dám do kovo­vé muf­fi­no­vé for­my a peču na 180 stup­ňů 20–30 minut. Tak­to se česnek upe­če rych­le a rov­no­měr­ně. Samo­zřej­mě ho ale může­te péct např. v oby­čej­né zapé­ka­cí míse nebo v pekáč­ku…

Během doby, kdy se peče česnek, nakrá­jej­te omy­tý pórek na koleč­ka a na más­le jej osmaž­te. Když je měk­ký, popraš­te ho lží­cí hlad­ké mou­ky a krát­ce zares­tuj­te. Pór­ko­vou jíš­ku zalij­te výva­rem a mlé­kem a nech­te vařit asi 15 minut.

Upe­če­ný česnek vyn­dej­te z alo­ba­lu a nech­te ho zchlad­nout. Strouž­ky peče­ním změk­ly a zesládly. Nyní je z pali­ček vymač­kej­te do polév­ky. Vše roz­mi­xuj­te a nako­nec dochuť­te sme­ta­nou ke šle­há­ní, solí, pepřem a pár kap­ka­mi cit­ro­no­vé šťá­vy.

Podá­vej­te s máslo­vý­mi kru­to­ny z bílé­ho peči­va a pes­t­em z med­vě­dí­ho česne­ku Hra­dec­kých deli­ka­tes.

David Kilingr
Podělte se s přáteli

Mohlo by vás zajímat

Produkt přidán do košíku.