Kategorie

Produkty

Polévka z pečeného květáku s kurkumou

Polév­ka s kur­kumou vám dodá ener­gii. Kur­ku­ma tra­dič­ně vyu­ží­va­ná v Číně, Indii, Peru a dal­ších zemích neje­nom v kuchy­ni, ale také k léče­ní vás povzbu­dí jak krás­nou bar­vou, tak i jedi­neč­nou chu­tí.

 • 1 malý květák
 • ½ žlu­té cibu­le
 • 1 mrkev
 • 1 strou­žek česne­ku
 • 1 lžič­ka pas­ty z kur­kumy HD
 • 1 lžič­ka mle­té­ho řím­ské­ho kmí­nu
 • 1 lží­ce seka­né­ho čer­stvé­ho zázvo­ru
 • 150 ml sme­ta­ny ke šle­há­ní
 • 1 lží­ce más­la
 • sůl
 • pepř
 • 1 lží­ce hně­dé­ho cuk­ru
 • pár kapek cit­ro­no­vé šťá­vy
 • 7 ml zele­ni­no­vé­ho výva­ru
 • oli­vo­vý olej

Květák roze­ber­te na růžič­ky, roz­pro­stře­te ho na plech, poka­pej­te oli­vo­vým ole­jem a dej­te péct do roz­pá­le­né trou­by na 180 stup­ňů, asi na 20 — 30 minut. 

V hrn­ci na más­le ores­tuj­te na koleč­ka nakrá­je­nou mrkev spo­leč­ně s nase­ka­nou cibu­lí. Až začne mrkev bar­vit, při­dej­te na plát­ky nase­ka­ný česnek a zázvor. Spo­leč­ně res­tuj­te asi minu­tu, pak při­dej­te řím­ský kmín, lžič­ku kukrumy, zares­tuj­te a zalij­te výva­rem. Vař­te asi 15 minut.

Pak při­dej­te upe­če­ný květák a vše roz­mi­xuj­te dohlad­ka. Polév­ku zjem­ně­te sme­ta­nou a dochuť­te solí, pepřem, troš­kou cit­ro­no­vé šťá­vy a cuk­rem.

Polév­ku ser­ví­ruj­te ozdo­be­nou tro­chou kukrumo­vé pas­ty s ope­če­ným svět­lým chle­bem s Česne­ko­vým pes­t­em HD.

 

David Kilingr
Podělte se s přáteli

Mohlo by vás zajímat

Produkt přidán do košíku.