Kategorie

Produkty

Pstruzi v papilotě

Slad­ko­vod­ní rybyč­ky z našich domá­cích sádek jsou nejen doko­na­lou pochout­kou, ale pře­de­vším zdra­vou zále­ži­tos­tí pro celou rodi­nu. Vyzkou­šej­te pstrouž­ky na náš způ­sob…

Vyku­cha­né pstru­hy omyj­te, osol­te je a ope­pře­te.

Z pečí­cí­ho papí­ru ustřih­ně­te 3 vět­ší kusy, do kte­rých bude­te rybu poz­dě­ji balit. Na kaž­dý z nich polož­te při­pra­ve­nou rybu, do a kolem ní ní dej­te asi lžič­ku más­la, čer­stvé bylin­ky, naklá­da­ný česnek, chil­li, bru­sin­ky, suše­ný raj­ča­ta a oře­chy z Česne­ku v ole­ji. Rybu před zaba­le­ní ješ­tě polij­te troš­kou zby­lé­ho ochu­ce­né­ho ole­je.

Ryby zabal­te a balíč­ky polož­te na plech. Pečte je při 180 stup­ních asi 20 — 30 minut. 

Dobrou chuť!

David Kilingr
Podělte se s přáteli

Mohlo by vás zajímat

Produkt přidán do košíku.