Kategorie

Produkty

Špagety aglio olio e peperoncino

Není nad ital­skou kla­si­ku. Těs­to­vi­ny při­pra­ve­né “Aglio olio”, jako tra­dič­ní pokrm dopl­ně­ný o naše chil­li paprič­ky si zami­lu­je­te, tedy pokud máte rádi páli­vé…

Špage­ty uvař­te al den­te v oso­le­né vodě. Ke kon­ci vaře­ní špaget ve vel­ké pán­vi zpěň­te na ole­ji z nalo­že­ných chil­li papri­ček zpěň­te na plát­ky nakrá­je­ný česnek. Však vypně­te plot­nu, aby se neza­čal při­pa­lo­vat sta­čí boha­tě minu­ta res­to­vá­ní. K česne­ku při­dej­te nase­ka­né chil­li paprič­ky  a nako­nec uva­ře­né sce­ze­né špage­ty. Spo­leč­ně pro­mí­chej­te a na talí­ři posyp­te nase­ka­nou čer­stvou zele­nou petr­žel­kou. Může­te při­dat čer­s­tvě namle­tý pepř, pří­pad­ně nastrou­ha­ný par­ma­zán.

David Kilingr
Podělte se s přáteli

Mohlo by vás zajímat

Produkt přidán do košíku.