Kategorie

Produkty

Ricottové nočky s pestem z medvědího česneku

Je libo oběd kte­rý se nikdy nepře­jí? Naše ricot­to­vé noč­ky jsou v této kate­go­rii jídel hod­ně vyso­ko. Zkus­te je…

Ve vět­ším hrn­ci při­veď­te k varu oso­le­nou vodu.

Do mísy vyklop­te sýr ricot­ta a smí­chej­te do něho celé vej­ce a lží­ci pes­ta z med­vě­dí­ho česne­ku. Postup­ně k této smě­si při­sy­pá­vej­te polo­hru­bou mou­ku, aby vznik­lo nadý­cha­né těs­to. Vál hoj­ně posyp­te polo­hru­bou mou­kou, těs­to na něj pře­suň­te a roz­děl­te ho na půl. Z kaž­dé čás­ti vyvá­lej­te ruka­ma “hada” a toho nase­kej­te na malé kous­ky.

Noč­ky dej­te nadva­krát vařit do vody, hned jak vypla­vou na povrch, vylov­te je ced­ní­kem.

Ve vel­ké pán­vi nejdří­ve ores­tuj­te na kos­tič­ky nakrá­je­nou sla­ni­nu. Vyn­dej­te ji na talíř a na výpe­ku opečte z obou stran uva­ře­né noč­ky.

Sla­ni­nu může­te nahra­dit i nase­ka­ný­mi suše­ný­mi Raj­ča­ty v oli­vo­vém ole­ji

David Kilingr
Podělte se s přáteli

Mohlo by vás zajímat

Produkt přidán do košíku.