Kategorie

Produkty

Domácí pizza

Základ­ní recept na naši oblí­be­nou piz­zu. Ozdo­bě se meze roz­hod­ně nekla­dou, vyzkou­šej­te pro­to napří­klad naše cibu­lo­vé čat­ní nebo jeden z keču­pů.

 • 300 g hlad­ké mou­ky
 • cca 200 — 220 ml vlaž­né vody
 • ¼ kost­ky drož­dí
 • 2 lží­ce oli­vo­vé­ho ole­je
 • 1 lžič­ka kru­pi­co­vé­ho cuk­ru
 • 1 lžič­ka soli
 • raj­ča­to­vé sugo
 • sýr moz­za­rel­la
 • suše­né ore­ga­no
 • na ozdo­be­ní: kuku­ři­ce, oli­vy, šun­ka, papri­ka, žam­pi­o­ny, …

  Ve vět­ší míse roz­drob­te drož­dí a smí­chej­te ho s kru­pi­co­vým cuk­rem, vznik­ne říd­ká kašič­ka. Při­dej­te hlad­kou mou­ku, vlaž­nou vodu, oli­vo­vý olej a sůl. Hně­te­ním zadě­lej­te těs­to, ide­ál­ní je pou­žít robot a těs­to zadě­lat hněta­cím hákem. Mísu s těs­tem dej­te na tep­lé mís­to, zakryj­te ho utěr­kou a nech­te vyky­nout. Kynu­té těs­to lze také zadě­lat a nechat vyky­nout v domá­cí pekár­ně.

  Trou­bu pře­dehřej­te na 230 stup­ňů a při­prav­te si plech s peči­cím papí­rem nebo kovo­vou for­mu-plech na piz­zu.

  Asi po 90 minu­tách by mělo těs­to zdvoj­ná­so­bit svůj objem. Opa­tr­ně ho přen­dej­te na mou­kou posy­pa­ný vál a roz­ta­ho­vá­ním z něho utvoř­te plac­ku, tu nech­te ješ­tě asi 10 minut kynout. Potře­te ji sugem, ozdob­te dle své chu­ti a fan­ta­zie a posyp­te suše­ným ore­ga­nem. Piz­zu dej­te péct do spod­ní tře­ti­ny trou­by a asi po 8 minu­tách peče­ní při­dej­te nakrá­je­nou moz­za­rellu. Dál pečte ješ­tě asi 15 — 20 minut a na posled­ních pár minut s funk­cí gril.
David Kilingr
Podělte se s přáteli

Mohlo by vás zajímat

Produkt přidán do košíku.