Kategorie

Produkty

Focaccia

Když nemů­že­te vy do Itá­lie, musí Itá­lie za vámi. Vychut­nej­te si toto jedi­neč­né peči­vo podob­né piz­ze pří­mo u vás doma…

V zadě­lá­va­cí míse utře­te spo­leč­ně roz­dro­be­né drož­dí a kru­pi­co­vý cukr, vznik­ne říd­ká kašič­ka. K ní do mísy při­dej­te hlad­kou mou­ku, vodu, sůl a 1 lží­ci ole­je z naklá­da­ných suše­ných raj­čat. Nyní zadě­lej­te těs­to, buď hněta­cím hákem v robo­tu, nebo ruč­ně vařeč­kou po dobu asi 5 minut.

Hoto­vé těs­to posyp­te hlad­kou mou­kou a mísu při­kryj­te utěr­kou nebo potra­vi­nář­skou folií, dej­te ho kynout na tep­lé mís­to asi na 90 minut.

Trou­bu pře­dehřej­te na 230 stup­ňů.

Po vyky­nu­tí těs­to zdvoj­ná­so­bí svůj objem, opa­tr­ně ho přen­dej­te pří­mo na plech s pečí­cím papí­rem a prs­ty z něj vytvoř­te plac­ku (těs­to moc nemač­kej­te, aby se nepo­ru­ši­ly bub­lin­ky, kte­ré vznik­ly kynu­tím).

Povrch pomaž­te ole­jem z naklá­da­ných suše­ných raj­čat, tro­chu posyp­te solí a při­dej­te suše­ná raj­ča­ta a čer­s­tvý roz­ma­rýn 

Focacciu dej­te péct při­bliž­ně na  10 — 15 minut (pozor, aby se raj­ča­ta neza­ča­la z vrchu při­pa­lo­vat).

Po upe­če­ní focacciu nech­te vychlad­nout a pak ji nakrá­jej­te.

David Kilingr
Podělte se s přáteli

Mohlo by vás zajímat

Produkt přidán do košíku.