Kategorie

Produkty

Jablka v županu s pikantní jahodovou marmeládou 

Máme víkend, chvil­ka zasta­ve­ní, ven­ku se nám ochla­di­lo, tak máme skvě­lou pří­le­ži­tost si udě­lat něco dob­ré­ho a v kli­du si vychut­nat s někým milým nebo jen sami se sebou. Pod­zim je čas zklid­ně­ní pří­ro­da se při­pra­vu­je k zim­ní­mu spán­ku a nás to nutí více se pono­řit do hloub­ky. Jabl­ka v župa­nu s kap­kou let­ní­ho náde­chu jahod a chil­li jsou k tomu ide­ál­ní.

Jabl­ka důklad­ně omyj­te, ale nelou­pej­te. Pomo­cí nože z nich vykroj te jádři­nec, ale tak aby u “bubá­ku” zůsta­lo nepo­ško­ze­né a dalo se plnit. Naplň­te je mar­me­lá­dou.

Tak­to při­pra­ve­ná jabl­ka zabal­te do jed­no­ho ze čtyř dílů nakrá­je­né­ho lis­to­vé­ho těsta.Ze zby­lé­ho těs­ta může­te vykrá­jet ozdob­né lís­teč­ky.

Jabl­ka přen­dej­te na plech s pečí­cím papí­rem, pomašlu­je­te je rozšle­ha­ným vajíč­kem, posyp­te nadr­ce­ný­mi oře­chy a dej­te péct na 200 stup­ňů do pře­dem vyhřá­té trou­by při­bliž­ně na 20 minut.

Hoto­vé jabl­ka v župa­nu ihned podá­vej­te, může­te je posy­pat mouč­ko­vým cuk­rem, pří­pad­ně při­dat ušle­ha­nou šle­hač­ku.

Dobrou  chuť!  

David Kilingr
Podělte se s přáteli

Mohlo by vás zajímat

Produkt přidán do košíku.