Kategorie

Produkty

Grilovací balíček — Hot
Grilovací balíček — Hot
Akce
Sleva 10%

Grilovací balíček — Hot

Dostupnost: skladem | do 2 dnů u vás
Výrobce: Hradecké delikatesy
Hradecké delikatesy
681 Kč s DPH
757 Kč s DPH
Ruční výroba v ČR
Originální receptura
Bez chemie
Šetrně pěstované suroviny

Co při sezóně grilování určitě v kuchyni nesmí chybět?

Sesta­vi­li jsme pro Vás tři dru­hy gri­lo­va­cích balíč­ků s pro­duk­ty, kte­ré Vám budou při pří­pra­vě masa, sýrů i zele­ni­ny per­fekt­ním pomoc­ní­kem a pozved­nou chu­tě pokr­mů ješ­tě o level výš.

Grilovací balíček Hot

Hot gri­lo­va­cí balí­ček je sesta­ven pro milov­ní­ky páli­vých chu­tí a najde­te v něm níže zmí­ně­né pro­duk­ty + bylin­ko­vou sůl jako dárek.

Vše za zvý­hod­ně­nou cenu a poš­tov­né zdar­ma.

A jak vybrané produkty nejlépe použít?

Kečup ostrý 500 ml

Raj­ča­to­vý kečup může­me pou­žít k dochu­ce­ní polé­vek, ragú, omá­ček, těs­to­vin. Nebo jen tak zaml­sat k sýru, gri­lo­va­né­mu, duše­né­mu, peče­né­mu masíč­ku, zele­ni­ně, tofu, klo­bás­kám do sva­čin­ky pro­máz­nout křu­pa­vou hous­tič­ku atd.
Kečup není zahuš­ťo­va­ný škro­by a jiný­mi zahuš­ťo­va­dly!

Chilli papričky v olivovém oleji a bylinkách 180 g

Uplat­ní­me je jak ve stu­de­né tak tep­lé kuchy­ni dle chu­ťo­vých potřeb a zvyk­los­tí. Olej je výbor­ný na poka­pá­ní sýra, stea­ků nebo může­me při­mí­chat do rýže, těs­to­vin, bul­gu­ru, pohan­ky apod. Čemu­ko­liv dodá pří­jem­nou pikant­nost.

Pasta z červených chilli habanero 100 g

Pas­ta z čer­ve­ných chil­li Haba­ne­ro je krás­ná a chu­ťo­vě lahod­ně zahří­va­cí. Výbor­ně se hodí ke stea­kům, pří­rod­ním plát­kům nebo může­me při­mí­chat do šťá­vy, omáč­ky, gulá­še, nezkla­me ale i k sýrům nebo jen tak na baget­ku.

Pesto z pistácií s chilli 100 g

Pes­to vám zachut­ná v kom­bi­na­ci s noky, gri­lo­va­nou zele­ni­nou nebo při­mí­cha­né v kusku­su, rizo­tu. Výbor­né je s roz­pe­če­nou baget­kou tře­ba k sýrům!

Čatní z červené cibule 190 g

Výbor­ně dopl­ní jehně­čí, sko­po­vé a zvě­ři­nu. Kaž­dý den jej může­te pou­žít ke všem dru­hům uze­ni­ny, bur­ge­rům. Obzvláš­tě je chut­né na topin­kách a k sýru. Jeli­kož cibu­le pat­ří k základ­ním suro­vi­nám při vaře­ní, tak všu­de kde pou­ží­vá­te cibu­li, může­te s ním dochu­tit, pod­trh­nout, vylep­šit chuť dané­ho jíd­lo nebo chu­ťov­ky. Nedej­te se zmást neob­vyk­los­tí suro­vi­ny je to výji­meč­ně dob­rá a deli­kát­ní kom­bi­na­ce ost­ré a osvě­žu­jí­cí chu­ti.

Zavařenina z jahod s chilli 190 g

Jaho­do­vá zava­ře­ni­na je tra­dič­ní pochout­kou. Ve spo­je­ní s chil­li paprič­ka­mi je to náram­ný mls pro milov­ní­ky vše­ho páli­vé­ho.
Její vyu­ži­tí je vše­stran­né, od ost­ré­ho sní­da­ňo­vé­ho mlsu na pala­čin­ky, do jogur­tu po výro­bu limo­nád. Při gri­lo­vá­ní se hodí zejmé­na k sýrům nebo jen tak na peči­vo.

Mohlo by vás také zajímat:

Gri­lo­va­cí balí­ček – Basic

Gri­lo­va­cí balí­ček – Exo­tic

Produkt přidán do košíku.